สพป.สุรินทร์ เขต 1 เยี่ยมสนามสอบ NT ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2561

วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562  โรงเรียนในสังกัด  สพป.สุรินทร์ เขต 1  ที่เป็นระดับสนามสอบ  ดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561  ทั้งนี้  นายคำปุ่น  บุญเชิญ  มอบหมายให้  ท่านรอง  ผอ.เขต  ประอบด้วย  นายวันชัย  คำพาวงศ์  นายสุทัศน์  เดชมา  และนายเปโส  ขบวนดี  พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์  รวมทั้งผู้บริหารสถานศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  เดินทางให้กำลังใจ และตรวจเยี่ยมการดำเนินการทดสอบในครั้งนี้