สพป.ระยอง เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ผู้บริหารคณะครูและนักเรียนในการสอบการทดสอบความสามารถขั้นพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561

6 มีนาคม 2562  นางช่อชะบา ชื่นบาน รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต 1  ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียนในการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน ระดับชาติ (National Test:NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ สนามสอบโรงเรียนวัดเนินพระ โรงเรียนอนุบาลระยองวัดหนองสนม และโรงเรียนชุมชนวัดทับมา