ผู้บริหาร สพฐ.ร่วมประชุมกับคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานครั้งที่3/2562 ณห้องประชุมสพฐ 1 อาคาร4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ

นายอัมพร พินะสา ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.(รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)นำคณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมประชุมกับคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยมีระเบียบวาระที่น่าสนใจคือโรงเรียนที่มีเงื่อนไขอยู่ในอุปการะของผู้บริจาคที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพื่อจัดตั้งโรงเรียน การรายงานผลการประชุมด้านการบริหารจัดการโรงเรียนประชารัฐ การ

เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การปรับแก้การรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การเลื่อนวันจับสลากประกาศผลรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนก่อนประถมศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน