ทุนการศึกษาของสาธารณรัฐตุรกี

ด้วยสาธารณรัฐตุรกี รับสมัครนักเรียนที่สนใจรับทุนการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับปริญญาตรี สนใจติดตามรายละเอียดได้ที่ ทุนรัฐบาลสาธารณรัฐตุรกี