สพป.ชัยนาท เปิดการแข่งขันกรีฑา – กีฬานักเรียน “มโนรมย์เกมส์” ศูนย์ประสานงานทางการศึกษามโนรมย์ 1

วันที่ 8 มีนาคม 2562  >>> ว่าที่พันตรีสมเกียรติ แก้วทอง รอง ผอ.สพป.ชัยนาท เป็นประธานเปิดการแข่งขันกรีฑา – กีฬานักเรียน “มโนรมย์เกมส์” ศูนย์ประสานงานทางการศึกษามโนรมย์ 1 ณ สนามกีฬาบุญนาครามสูตร ต.คุ้งสำเภา อ.มโนรมย์  โดยมีนายกิตติพร กล่ำเพ็ง ผอ.รร.วัดหัวยาง(รัฐราษฎร์นุเคราะห์) หัวหน้าศูนย์ประสานงานทางการศึกษามโนรมย์  1 คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมหนึ่งตามนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมสนับสนุนการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง พัฒนาทุกด้าน ทั้งร่างกาย สติปัญญา สังคมและด้านอารมณ์ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมระเบียบวินัย  รู้รักสามัคคี เคารพในกติกาแก่นักเรียน  โดยประธานในพิธีได้ให้ข้อคิด ข้อแนะนำ พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่นักกีฬา