สพป.ชัยนาท ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท (ด้านบุคคล) ครั้งที่ 3/2562

วันที่ 8 มีนาคม 2562  >>>  นางทัศณี แก้วทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท พร้อม  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท (ด้านบุคคล) ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท เพื่อรับทราบและพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม  โดยท่านกมล ศิริบรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิใน กศจ.ชัยนาท ประธาน อกศจ.ชัยนาท เป็นประธานการประชุม