สพป.สระบุรี เขต ๒ ต้อนรับคณะผู้เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพท. ศึกษาดูงาน SCG

สพป.สระบุรี เขต ๒ ต้อนรับคณะผู้เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพท. ศึกษาดูงาน SCG

++วันศุกร์ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ นางบัวคำ ตั้งสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ พร้อมด้วย นางสาววรรณา นาเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ให้การต้อนรับคณะผู้เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สพท. ในโอกาสศึกษาดูงานการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ (Content) ซึ่งเป็นหนึ่งในหลักสูตรของการพัฒนาฯ โดยได้รับเกียรติจาก นายภานุวัฒน์ คำใสย ผู้จัดการประจำส่วนพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นวิทยากร