สพป.ชัยนาท ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. >>>นางลักษณ์ประไพ หนูพรหม  พร้อม นายสมเกียรติ แก้วทอง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2  สำนักงานศึกษาธิกรจังหวัดชัยนาท โดยท่านกมล ศิริบรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิใน กศจ.ชัยนาท ประธาน อกศจ.ชัยนาท เป็นประธานการประชุม