สพป.จันทบุรี เขต 1 ประชุมคณะกรรมการตรวจข้อสอบข้อเขียน NT ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2561

8 มีนาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ประชุมคณะกรรมการตรวจข้อสอบข้อเขียน NT ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2561 เพื่อร่วมกันตรวจข้อสอบให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยมีนายอารักษ์ วณิชอาภาพรรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 เป็นประธานในการตรวจ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1