สพป.สระบุรี เขต ๒ จัดกิจกรรมหน้าเสาธง และกิจกรรม ”ส่งเสริม ปฏิบัติศีล สมาธิ ปัญญา” เป็นประจำทุกเช้าวันจันทร์

วันจันทร์ที่  ๑๑  มีนาคม  ๒๕๖๒  เวลา ๐๘.๑๕ น.  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ จัดกิจกรรมหน้าเสาธงพร้อมกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริตบริเวณด้านหน้าสำนักงาน จากนั้นร่วมกิจกรรม “ส่งเสริม ปฏิบัติศีล สมาธิ ปัญญา” ครั้งที่ ๒๐๐ ณ ห้องประชุมแสงเทียน อาคารอนุศิลป์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒  เสร็จสิ้นกิจกรรม เป็นการแจ้งข้อราชการต่าง ๆ ของแต่ละกลุ่ม นำกิจกรรมโดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา