จันท์ 1 จัดกิจกรรมหน้าเสาธงทุกวันจันทร์

วันที่ 11 มีนาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 จัดกิจกรรมหน้าเสาธง ประกอบด้วยการยืนตรงเคารพธงชาติ , การสวดมนต์ไหว้พระ ,ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ,กล่าวปฏิญญาเขตสุจริตต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ โดยนางพัฒนรัตน์ มณฑลอนันต์ธร รองผู้อำนวยการสำนักงานฯ พบปะพูดคุยพร้อมแจ้งภารกิจประจำสัปดาห์ ต่อคณะทีมบริหาร , ข้าราชการ , ลูกจ้างและบุคลากรทางการศึกษาภายในสำนักงาน ณ บริเวณเสาธงหน้าสำนักงานฯ