โคงการคนบ้านไผ่ฮักแพงแบ่งปัน ทำความดีมีทุนการศึกษา

นายทองหลั่น จัตุจันทร์ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 ได้รับมอบหมายจาก ดร.อนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 นำประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาของอำเภอบ้านไผ่  ผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอบ้านไผ่ และเจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการ สพป.ขอนแก่น เขต 2 นำนักเรียนที่เป็นบุตรหลานของพี่น้องชาวอำเภอบ้านไผ่ ที่กำลังศึกษาในโรงเรียนท้องที่อำเภอบ้านไผ่  รับมอบทุนการศึกษา จาก นายรุจน์ รังษี  นายอำเภอบ้านไผ่ พร้อมด้วยนายกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่และคณะ จำนวน 3 รายการ ทุนละ 500 บาท(ยกเว้นนักเรียนที่มีความสามารทางวิชาการชนะเลิศ ทุนละ 1,000 บาท) ดังนี้

  1. นักเรียนที่มีความสามารถทางด้านวิชาการ   จำนวน 49 คน
  2. นักเรียนที่มีความกตัญญู จำนวน 52 คน
  3. นักเรียนที่มีความซื่อสัตย์ จำนวน 52 คน
  4. นักเรียนโรงเรียนบ้านไผ่ จำนวน 71 คน
  5. นักเรียนโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา จำนวน    6 คน