สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 สรุปผล วิเคราะห์ผลการติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 2

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 นายสุภชัย  ปุริสาย ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 มอบหมายให้   นางสาวพีระพรรณ ทองศูนย์ รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 เป็นประธานการประชุมสรุปผล วิเคราะห์ผลการติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ ประธานกลุ่มโรงเรียน และผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมสรุปการดำเนินการติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมมออีแดง สพป.ศรีสะเกษ เขต 4