ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

ด้วกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เปิดรับสมัครทุนการศึกษาโครงการทุนนวัตกรรมสามยอาชีพชั้นสูง สนใจเข้าร่วมโครงการติดตามรายละเอียดได้ที่ ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง