สพป.สระบุรี เขต ๒ ประชุมมอบนโยบายพร้อมขับเคลื่อนการบริหารการจัดการศึกษา

สพป.สระบุรี เขต ๒ ประชุมมอบนโยบายพร้อมขับเคลื่อนการบริหารการจัดการศึกษา

++ วันอังคารที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.สมเกียรติ ชิดไธ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เพื่อขับเคลื่อนและมอบนโยบายการบริหารการจัดการศึกษา โอกาสนี้ ผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ จำนวน ๓๗ คน ได้กล่าวแนะนำตนเองต่อที่ประชุม การนี้ นายเล็ก ทาเพชร และ นางบัวคำ ตั้งสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ อาคารวิทยบริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี…