ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ พบปะผู้บริหารสถานศึกษาใหม่พร้อมให้โอวาท

ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ พบปะผู้บริหารสถานศึกษาใหม่พร้อมให้โอวาท

++ วันอังคารที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. คณะผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใน สังกัด สพป.สระบุรี เขต ๒ เข้าคารวะ  ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ในโอกาสดำรงตำแหน่งใหม่ โดย ดร.สมเกียรติ  ชิดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒  ได้กล่าวแสดงความยินดีและชื่นชมในความสามารถของทุกท่าน พร้อมให้โอวาทและแนวทางในการบริหารการจัดการศึกษา โดยขอให้ยึดนักเรียนเป็นสำคัญ รวมทั้งผู้ปกครองและชุมชน..