อบรมศิลปะ ใต้ชายคาเมืองพันนาบุรี

ตัวแทนนักเรียน ครู ในสังกัด สพป.สกลนคร เขต 2 เข้าร่วมโครงการจัดอบรมศิลปะ ใต้ชายคาเมืองพันนาบุรี โดยมีศิลปินแห่งชาติ อาจารย์อู๊ด อัมพวา อาจารย์ประสิทธิ์ ไชยะโสตถิ หอศิลป์ภูพาน 84 ร่วมกับร้านพันนาบุรี ให้การส่งเสริมนักเรียนมีทักษะ ศิลปะ ในการวาดภาพ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ขอขอบคุณ คุณเอกสิทธิ์ ใจกว้างและคุณอภิญญา พันทะสา ผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมโครงการสำคัญๆ ในครั้งนี้ โดยมีนักเรียนเข้าร่วม 37 ราย เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา