โรงเรียนสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 2 ร่วมรณรงค์การเลือกตั้ง

ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 2  ร่วมกับนักเรียน จัดกิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวนให้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง วันที่ 24 มีนาคม 2562 เพื่อให้ได้คนดีเข้าสภา