โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2“เตรียมความพร้อมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา”

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 จัดประชุม “เตรียมความพร้อมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่ การศึกษา” โดยมีนายสมโชค สิงห์เกลี้ยง ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายฮาดี บินดู่เหล็ม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ในจังหวัดสงขลา ร่วมประชุม ณ หอประชุมภัคพิพิธ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2