ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ร่วมกิจกรรม “อุ่นกาย อุ่นใจ สายสัมพันธ์ ครั้งที่ 9”

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติกิจกรรมโครงการ “อุ่นกาย อุ่นใจ สายสัมพันธ์ ครั้งที่ 9” โรงเรียนบ้านซำเตย (ประกอบนงนุชอุปถัมภ์) จัดโดย ชมรม 10 สถานี 12 ความถี่ จังหวัดพิษณุโลก โดย นายอัครโชค สุวรรณทอง นายอำเภอวังทอง เป็นประธานพิธี นายมนต์รัตน์ ปาลิวานิช ประธานชมรม 10 สถานี 12 ความถี่ จังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงานการวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม เพื่อส่งมอบความสุข ความรัก ความอบอุ่น ให้กับนักเรียน และประชาชนในถิ่นทุรกันดารภายในจังหวัดพิษณุโลก  กิจกรรมประกอบด้วย มอบทุนการศึกษา ผ้าห่ม ยารักษาโรค กิจกรรมสันทนาการ กิจกรรมเสริมความรูู้ แก่นักเรียน กิจกรรมบริการสาธารณะจากหน่วยงานต่างๆ โดยมี น.ส.ณัฐวรรณ ปาลิวนิช ผอ.โรงเรียนบ้านซำเตยฯ ให้การต้อนรับ และผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่ายพัฒนาการศึกษาวังทอง 4 ร่วมกิจกรรม พร้อมรับมอบป้ายสถานศึกษาปลอดบุหรี่ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงเรียนบ้านซำเตย อ.วังทอง จ.พิษณุโลก