12 มีนาคม 2562 -“ท่องไปในโลกกว้าง ใช้สิ่งรอบข้างเป็นครู” กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนโรงเรียนบ้านควนเจดีย์ สพป.สงขลา เขต 3 ประจำปีการศึกษา 2561

” ท่องไปในโลกกว้าง  ใช้สิ่งรอบข้างเป็นครู “

     

         

              12 มีนาคม 2562  โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาประจำปีการศึกษา 2561  โดยในปีนี้คณะครูผู้ดำเนินการได้นำคณะนักเรียนทุกชั้นเรียน  รวมทั้งผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล และชั้นอื่นๆ ที่มีความประสงค์จะร่วมไปทัศนศึกษาพร้อมกับนักเรียนในครั้งนี้  รวมทั้งสิ้น  155 คน  ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น ไป-กลับ ภายในวันเดียว  ในการไปทัศนศึกษาครั้งนี้ไม่ได้ใช้เงินงบประมาณของรัฐแต่อย่างใด   เป็นการร่วมพลังกันของผู้ปกครองและคณะครูทุกคน   

ดูภาพทั้งหมด คลิก….

นายนิพนธ์ มณีรัตน์