สพป.ปัตตานี เขต 1 ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าวโรงเรียน และ รายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 11/2562

วันพุธ ที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 07.30 น. นายอับดุลลายิด เบ็ญฮาวัน รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม/หน่วย และคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าวโรงเรียน และ รายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 11/2562 โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธาน ในการประชุมคอนฯ เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษา และการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ให้ประสบผลสำเร็จด้านการ จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และประสิทธิภาพของโรงเรียน ณ ห้องประชุมชบาเงิน สพป.ปัตตานี เขต 1