“วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2565 และพิธีพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นางสาวรุ่งนภา ธิศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 หัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดน่าน พร้อมด้วยนายพิเชษฐ์ วงศ์สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 บุคลากรทางการลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี รวมทั้งสิ้น 740 คน ร่วมพิธี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2565 และพิธีพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน ซึ่งมีบุคลากรทางการลูกเสือจังหวัดน่าน 3 คน โดยมีนายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน รองผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน