สพป.สระแก้ว เขต 1 ประชุมมอบนโยบายทางการศึกษา(ผอ.เขต พบเพื่อนครู)

วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ดร.นัยนา ตันเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 นางพรพนา บัวอินทร์ ว่าที่ร้อยตรีสุขสันต์ จวงพลงาม นายพัฒนศักดิ์ เปลี่ยนรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และคณะวิทยากร ประชุมมอบนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา “ผอ.เขต พบเพื่อนครู” อำเภอเขาฉกรรจ์ และอำเภอวังน้ำเย็น