สพป.ขก.2 ประชุมชี้แจงแนวทางทางการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2561

ดร.อนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ พบปะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการประชุมชี้แจงแนวทางทางการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต สพป.ขอนแก่น เขต 2