ผอ.สพป.ชัยนาท ประชุมชี้แจงการใช้ข้อสอบมาตรฐานกลางปลายปี  ปีการศึกษา 2561

วันที่ 13 มีนาคม 2562  >>> ดร.ลออ วิลัย  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท  เป็นประธานการประชุมชี้แจงการใช้ข้อสอบมาตรฐานกลางปลายปี    ปีการศึกษา 2561  เพื่อประเมินความพร้อมของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2,4,5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ครูวิชาการ และเจ้าหน้าที่ธุรการ    ของโรงเรียน จำนวน 340 คน ณ ห้องประชุมเจ้าสามพระยา  สพป.ชัยนาท