สพป.สระแก้ว เขต 1 การประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการกำหนดจำนวนองค์ประกอบวิธีการได้มา อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาสพป.สระแก้ว เขต 1

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 9.30 น. ดร.นัยนา ตันเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการกำหนดจำนวนองค์ประกอบวิธีการได้มา อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1