สพป.ชัยนาท ประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน และคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

วันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. >>>นางลักษณ์ประไพ  หนูพรหม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน และคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๒    เพื่อส่งเข้ารับการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน  ระดับประเทศ  ณ ห้องประชุมเกษมสุข สพป.ชัยนาท