ประชุมเพื่อจัดลำดับการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 นางสาวรุ่งนภา ธิศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 พร้อมด้วยตัวแทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 สำนักงานเขตมัธยมศึกษาน่าน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่าน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 และโรงเรียนน่านปัญญานุกูล ร่วมจัดลำดับการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน ณ ห้องประชุมคุณากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1

นางสาวนันทิวัน แสงเนตร /นักจัดการงานทั่วไป