ประชุมผู้ดูแลระบบประจำศูนย์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 นางสาวรุ่งนภา ธิศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ประธานการประชุมผู้ดูแลระบบประจำศูนย์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน โดยมีนายปิยะ จะเฮิง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้ชี้แจงการบริหารจัดการระบบลงทะเบียน และเว็บไซต์การแข่งขัน ณ ห้องประชุมคุณากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1