***สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ***

วันที่ 5 ธันวาคม 2565 นายสุภชัย ปุริสาย ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 มอบหมายให้ผู้อำนวยการงานและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 เข้าร่วมพิธี “เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม” ในวันที่ 5 ธันวาคม 2565 ณ หอประชุมอำเภอกันทรลักษ์ โดยมี นางตันหยง กิ่งบรรเทา ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน นางศุภานัน เส้นคราม ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางรุ่งอรุณ บุญไว ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นายฉัตรชัย เหมือนมาตย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นายพงษ์พิสุทธิ์ นาคะสิงห์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นางสาวนันทนาภรณ์ พูลมี นักวิชาการตรวจสอบภายใน นางสาววัฒนวรินทร์ บุญโต นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นางพัณธิมาภรณ์ ดวงมณี เจ้าพนักงานธุรการ และว่าที่ร้อยตรีอมร ศรีอนันต์ พนักงานบันทึกข้อมูล เข้าร่วมกิจกรรม ในเวลาประมาณ 07.30 น. พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระสงฆ์และสามเณร จำนวน 89 รูป และในเวลาประมาณ 08.30 น. พิธีวางพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร