เปิดป้ายอาคารเรียน “ฉัตรานุสรณ์” ร.ร.บ้านสำโรงนาดี

วันที่  14  มีนาคม  2562  นายคำปุ่น บุญเชิญ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต 1  เป็นประธานพิธีเปิดป้ายอาคารเรียน “ฉัตรานุสรณ์” โรงเรียนบ้านสำโรงนาดี  ต.นาดี  อ.เมือง จ.สุรินทร์  (สังกัด สพป.สร.1)  โดย  นางนุชนาฏ  จิตขาว  ผอ.ร.ร.บ้านสำโรงนาดี  กล่าวรายงาน  ซึ่งอาคารหลังดังกล่าวได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณจาก สพฐ. เป็นอาคารแบบ  สปช.105/29  ปรับปรุง  2  ชั้น  5  ห้องเรียน  ชั้นล่าง  1  ห้องเรียน  ชั้นบน  4  ห้องเรียน  งบประมาณ  4,731,200  บาท  โดยวิธีประกวดราคา  E=bidding  ในราคา  3,035,907.60  บาท  ทั้งนี้  มีผู้บริหารสถานศึกษาในเครือข่ายฯ  ผู้นำชุมชน  คณะครูและผู้ปกครองนักเรียน  ร่วมแสดงความความยินดีและร่วมเป็นเกียรติในพีธีเปิด