นายนิติศาสตร์ พรมแสงใส ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมทางไกล รับการตรวจเยี่ยมและรับฟังผลการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา และโรงเรียนเครือข่าย จากนายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายนิติศาสตร์ พรมแสงใส ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานการประชุมทางไกลผ่านโปรแกรม Google Meet ในการรับการตรวจเยี่ยมและรับฟังผลการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา และโรงเรียนเครือข่าย จากนายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี เพื่อรับทราบรายงานแผนยกระดับคุณภาพโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ๓ เสาหลัก ๕ กลยุทธ์ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายใหญ่ เสริมกิจเจริญ อาสาสมัครส่วนกลาง นายจักรพงษ์ แซ่คู อาสาสมัครประจำพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา นายบุญยิ่ง อยู่สุข อาสาสมัครประจำพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ผอ.โรงเรียนบ้านทุ่งส่อหงษา รก.ผอ.โรงเรียนสียัดพัฒนา รก.ผอ.โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ รก.ผอ.โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว รก.ผอ.โรงเรียนบ้านอ่างเสือดำ ผอ.โรงเรียนบ้านคลองอุดม ผอ.โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุมพุทธโสธร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒