สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 เยี่ยมให้กำลังใจ มอบเงินและสิ่งของบรรเทาทุกข์เบื้องต้นแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากอัคคีภัย

วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ.สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ พร้อมด้วย นายทรงวุฒิ ศรล้อม รอง ผอ.สพป. กส.๓ ,จ.อ.ไวกูล มะลิรส ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด เยี่ยมให้กำลังใจ มอบเงิน สิ่งของบรรเทาทุกข์ เบื้องต้น แก่ครอบครัวนักเรียนประสบอัคคีภัย โดยมี นายนพพร พรมแพง ผอ.รร.จุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ พร้อมผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนบูรพานารายณ์ ผู้ปกครองนักเรียน และญาติ ผู้ได้รับผลกระทบจากอัคคีภัย, ขาวบ้านจุมจังฯ ผู้นำมวลชน ให้การต้อนรับ ร่วมการมอบเงิน ข้าวสาร อาหารสิ่งของเครื่องใช้ ซึ่งมีบ้านได้รับความเสียหายไฟไหม้ทั้งหลัง จำนวน 2 หลัง 1 หลังเสียหายบางส่วน ณ บ้านจุมจัง อ.กุฉินารายน์ จ. กาฬสินธุ์