สพป.พังงา ร่วมประชุม ผอ.เขตทั่วประเทศ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสาวจอมขวัญ  นครไธสง ผอ.สพป.พังงา ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมช่อจำปูน สพป.พังงา โดยมี ดร.อัมพร  พินะสา เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานการประชุม เพื่อรับฟังข้อราชการจาก สพฐ. ประเด็นเร่งด่วนมาตรการในการป้องกันและแก้ปัญหาการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา, การยกระดับคุณภาพการศึกษากับการขับเคลื่อนเพื่อนำไปสู่คุณภาพผู้เรียน, งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ประจำปี ๒๕๖๕, การขยายผลการดำเนินงานการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา สพฐ. และแนวทางการสนับสนุนงานด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร สพฐ. ต่อสาธารณะ ประจำปี ๒๕๖๖