สพป.มุกดาหาร ร่วมต้อนรับ ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. ในโอกาสตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทาง ระดับ ม.ต้น (ระยะที่ ๒)

สพป.มุกดาหาร ร่วมต้อนรับ ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. ในโอกาสตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทาง ระดับ ม.ต้น (ระยะที่ ๒)

วันพุธที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนมุกดาหาร ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

📌 #พิธีเปิดทางเดินเชื่อมอาคาร (Sky Walk) โรงเรียนมุกดาหาร

🕗 เวลา ๐๘.๑๕ น. นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมคณะ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เดินทางมาถึงโรงเรียนมุกดาหาร โดยมีคณะผู้บริหารและบุคลากรให้การต้อนรับ นำโดย นายอภิชัย ทำมาน ประธานกรรมการและผู้ตรวจราชการกลุ่มพื้นที่การศึกษาประจำเขตตรวจราชการที่ ๑๑ (ประธานคลัสเตอร์ ๑๑) ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ , นายมนัส เจียมภูเขียว ประธานกรรมการและผู้ตรวจราชการกลุ่มพื้นที่การศึกษาประจำเขตตรวจราชการที่ ๑๓ (ประธานคลัสเตอร์ ๑๓) ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ , นายจรณเดช บุปผาชาติ ผอ.สพม.มุกดาหาร , นายภาส ไชยมี รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร (ได้รับมอบหมายจาก นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.มุกดาหาร) , นายสุรพงษ์ รัตนวงศ์ ผอ.ร.ร.มุกดาหาร , ผู้แทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔ , ศึกษานิเทศก์ สพป.มุกดาหาร นายอดิศร ก้อนคำ และ นายชยา ภาคภูมิ , อีกทั้ง คณะรอง ผอ.สพท. คณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ

🕣 และในเวลา ๐๘.๓๐ น. นางเกศทิพย์ ศุภวานิช เป็นประธาน “พิธีเปิดทางเดินเชื่อมอาคาร (Sky Walk)” โดยมี นายสุรพงษ์ รัตนวงศ์ ผอ.ร.ร.มุกดาหาร กล่าวรายงาน และเชิญประธานตัดริบบิ้นเปิดทางเดินเชื่อมอาคาร จากนั้น นางเกศทิพย์ ศุภวานิช ประธานในพิธี ได้นำคณะผู้บริหารเดินตรวจเยี่ยมนักเรียนในชั้นเรียนต่าง ๆ ผ่านทางเดิน Sky walk ดังกล่าว ก่อนที่จะเข้าร่วมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนมุกดาหาร ต่อไป

📌 #เตรียมการประชุม ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทาง (ระดับ ม.ต้น ระยะที่ ๒)

🕘 เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมแก้วกินรี โรงเรียนมุกดาหาร
คณะผู้แทน สพฐ. ประชุมชี้แจงการเตรียมการสำหรับการนำเสนอภาคบ่ายแก่ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ประธานคลัสเตอร์ , ผอ.สพท. , ศึกษานิเทศก์ , ผอ.รร. , คณะครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยมี นายชนาธิป ทุ้ยแป รักษาการ ผอ.สำนักทดสอบทางการศึกษา และ นางสาวนวลพรรณ พูลศรีสวัสดิ์ รอง ผอ.สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน และ ผอ.กลุ่มพัฒนารูปแบบและประสานความร่วมมือด้านเทคโนโลยี กล่าวชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ
จากนั้น คณะร่วมเข้าเยี่ยมชมห้องเรียนใน “โครงการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทาง สำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” (ห้องเรียนต้นทาง ณ โรงเรียนมุกดาหาร) โดยมีโรงเรียนปลายทาง ได้แก่ โรงเรียนบ้านกกตูม สังกัด สพป.มุกดาหาร , โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม สังกัด สพม.นครพนม , และ โรงเรียนวัดฤาษีสถิต สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔

🕙 เวลา ๐๙.๔๐ น. คณะผู้แทน สพฐ. จัดประชุมกลุ่มย่อย เพื่อหาข้อสรุปนำเสนอภาคบ่าย โดยคณะผู้บริหาร ประชุม ณ ห้องประชุมแก้วกินรี โรงเรียนมุกดาหาร และคณะศึกษานิเทศก์ ครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ประชุม ณ ห้องประชุมช้างน้าว โรงเรียนมุกดาหาร

📌 #เปิดการประชุม ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทาง (ระดับ ม.ต้น ระยะที่ ๒)

🕦 เวลา ๑๑.๓๐ น. นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (หลังเสร็จภารกิจเข้าร่วมการประชุม ผอ.เขต ทั่วประเทศฯ) เป็นประธานการประชุม “ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทาง สำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระยะที่ ๒ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” พร้อมด้วยคณะผู้แทน สพฐ. และผู้เข้าร่วมประชุม โดยมี นายสุรพงษ์ รัตนวงศ์ ผอ.ร.ร.มุกดาหาร กล่าวต้อนรับ และแนะนำคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ ระดับภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) และเปิดวีดิทัศน์แนะนำโรงเรียนฯ
จากนั้น นางเกศทิพย์ ศุภวานิช ได้มอบนโยบายการบริหารจัดการและการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนโครงการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทางฯ ระยะที่ ๒ และรับฟังรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการดำเนินงานในระยะที่ ๒ จากโรงเรียนต้นทาง (โรงเรียนมุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร) และโรงเรียนปลายทาง ได้แก่ โรงเรียนบ้านกกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร (สังกัด สพป.มุกดาหาร) , โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ อ.ปลาปาก จ.นครพนม (สังกัด สพม.นครพนม) , และ โรงเรียนวัดฤาษีสถิต อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ (สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔)
เมื่อเสร็จสิ้นรายงาน ผอ.สพท. และรอง ผอ.สพท. (ผู้แทน) ได้กล่าวรายงานเพิ่มเติมให้ที่ประชุมทราบ และ นางเกศทิพย์ ศุภวานิช ได้ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ก่อนกล่าวปิดประชุม

📸 ดูภาพข่าวเพิ่มเติมได้ที่ :
https://photos.app.goo.gl/jory6siRD7AzyXNp8

ภาพจาก ร.ร.มุกดาหาร :
https://drive.google.com/drive/folders/1dg17DU8BEd2184SJmMnrW87Rl–eJpXK?usp=sharing