ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันที่  7  ธันวาคม  2565  คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  นำโดย  นายฉลาด  สาโยธา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 เดินทางไปที่โรงเรียนบ้านอาคตหนองขอนประชาวิทย์  อ.จอมพระ  สพป.สุรินทร์ เขต 1 เพื่อประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา  ของ  นายสุเทพ  กะการดี  (ผอ.ร.ร.วัดเซ่าสิงห์  สังกัด สพป.สิงห์บุรี  ปัจจุบันช่วยปฏิบัติราชการ  ที่  ร.ร.บ้านอาคตหนองขอนประชาวิทย์)  ในระยะเวลา  1  ปี  ครั้งที่ 1 (รอบ 6  เดือนแรก)  โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาในเครือข่ายฯ  กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะครู  ร่วมเป็นกำลังใจการประเมินครั้งนี้