นายนิติศาสตร์ พรมแสงใส ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ของเขตคุณภาพการศึกษาที่ ๑๗ อำเภอท่าตะเกียบ

วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา  ๐๘.๓๐ น. นายนิติศาสตร์ พรมแสงใส ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ของเขตคุณภาพการศึกษาที่ ๑๗ อำเภอท่าตะเกียบ โดยนายพงษ์ศักดิ์ ผลบุภพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคอก กล่าวต้อนรับ นายประสิทธิ์ ขวัญนอน รองประธานเขตคุณภาพการศึกษาที่ ๑๗ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในทางวิชาการ ศิลปะการแสดงและทักษะด้านวิชาชีพ ๒) เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนในระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ณ โรงเรียนบ้านหนองคอก  อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา