+++ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา+++

^^วันพฤหัสบดี ที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. นายเทวัน  พอใจ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่ปีการศึกษา 2566 ณห้องประชุม 2 ชั้น 3 สพป.แม่ฮ่องสอนเขต 1  / /ธีรธิดา  พรหมมาแบน, สุวิมล  บรรพตสูงล้ำ  รายงาน///

ธีรธิดา พรหมมาแบน