สพป.ตรัง เขต 2 ร่วมกิจกรรมปลูกหญ้าทะเลเฉลิมพระเกียรติฯ

วันที่ 7 ธันวาคม 2565 นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 เป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกหญ้าทะเลเฉลิมพระเกียรติ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม 2565 เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ซึ่งเป็นวันสำคัญของชาติไทย โดยมีการบรรยายความรู้และความสำคัญในกิจกรรมปลูกหญ้าทะเล รวมทั้งความร่วมมือของภูมิปัญญาท้องถิ่นทางทะเลร่วมกับโรงเรียนจากบุคลากรหลายภาคส่วน ดังนี้ 1) หัวหน้าอุทยานหาดเจ้าไหม 2) กำนันตำบลไม้ฝาด 3) ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉางหลาง และ 4) ผศ.ดร.พรเทพ วิรัชวงศ์ ณ อ่าวมะขาม หาดปากเมง ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง