สพป.สระแก้ว เขต 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ตามเกณฑ์ ว 9 (PA)สพป.สระแก้ว เขต 1

วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น. ดร.นัยนา ตันเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ตามเกณฑ์ ว 9 (PA) ณ โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179