สพป.ลพบุรี เขต 1>ประชุมทางไกลการชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. >> นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมทางไกลการชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อรับทราบการชี้แจงฯ จาก อัมพร พินะสา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานในพิธีเปิดการประชุมและมอบนโยบาย / ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร บรรยายเกี่ยวกับภาพรวมและหลักการในการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 และชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปี 2562 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจวิจัยและพัฒนาระบบราชการ พร้อมคณะฯ ผู้รับผิดชอบ เป็นผู้ชี้แจง การเปิด-เปิดระบบ KRS ณ ห้องประชุมพลโทอุทัยอุปถัมภ์ สพป.ลพบุรี เขต 1 …น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1/ถ่ายภาพ/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)