สพป.มุกดาหาร ช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบปัญหาด้านสวัสดิภาพ และ ช่วยเหลือครอบครัวกรณีนักเรียนเสียชีวิต

สพป.มุกดาหาร ช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบปัญหาด้านสวัสดิภาพ และ ช่วยเหลือครอบครัวกรณีนักเรียนเสียชีวิต

🕐 วันพฤหัสบดีที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.

นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มอบหมายให้ นายพิเชษฐ มหาวงศ์ รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร พร้อมคณะบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา “ให้การช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบปัญหาด้านสวัสดิภาพเพื่อเข้ากองทุนคุ้มครองเด็ก และ ช่วยเหลือครอบครัวกรณีนักเรียนเสียชีวิต”

ช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบปัญหาด้านสวัสดิภาพเพื่อเข้ากองทุนคุ้มครองเด็ก

ด้วย สพป.มุกดาหาร ได้รับแจ้งจาก ผอ.รร.บ้านโพนสว่าง (รร.บ้านโพนสว่าง ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร) พบว่ามีนักเรียนจำนวน ๑ ครอบครัว ที่จำเป็นต้องดูแลเป็นการเร่งด่วน คือ เด็กชายณภัทร โพธิ์ชัย นักเรียนชั้น ป.๔ ซึ่งอาศัยอยู่กับยาย มีฐานะยากจน และที่พักอาศัยมีสภาพทรุดโทรม จากการติดตามการเยี่ยมบ้านนักเรียนตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ต่อมา สพป.มุกดาหาร โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้ขอความอนุเคราะห์ไปยัง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร เพื่อดำเนินการช่วยเหลือนักเรียน และร่วมกันหาแนวทางที่เหมาะสมในการช่วยเหลือนักเรียนรายดังกล่าว ต่อไป

กรณีนักเรียนเสียชีวิต

สพป.มุกดาหาร ได้รับแจ้งจาก ผอ.รร.บ้านนายอ (รร.บ้านนายอ ต.เหล่าหมี อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร) เมื่ออาทิตย์ที่ ๒๗ พ.ย. ๒๕๖๕ ว่า เด็กหญิงเจนสุดา อุณวงศ์ นักเรียนชั้น ป.๖ ประสบอุบัติเหตุจมน้ำ โดยได้รับการช่วยเหลือจาก รพ.มุกดาหาร และได้เสียชีวิตลง เมื่อวันที่ ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๕ โดยผู้บริหารและครูได้ให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้ว ในการนี้ สพป.มุกดาหาร และเครือข่ายภูผาเทิบพัฒนา ได้มอบเงินเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครอบครัวนักเรียนรายดังกล่าว

📸 ดูภาพข่าวเพิ่มเติมได้ที่ :
https://photos.app.goo.gl/4i9BzgqzmT83yZ4x5
(ประสิทธิ์ สุยอย สพป.มุกดาหาร)