สพป.มุกดาหาร จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ รายการค่าครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

สพป.มุกดาหาร จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ รายการค่าครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

🕘 วันศุกร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมคุรุมุกดา สพป.มุกดาหาร

นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เป็นประธานเปิด “การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ รายการค่าครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖” และบรรยายพิเศษ โดยมี นายสายันต์ ผาดโผน ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กล่าวรายงาน

เนื่องด้วยปัจจุบัน ประสบปัญหาเรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับเกณฑ์คุณลักษณะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อจะนำมาใช้ประกอบในการดำเนินการจัดซื้อตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้ง สพป.มุกดาหาร จะเป็นหน่วยดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าว ซึ่งมีโรงเรียนในสังกัด จำนวน ๕๘ โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ และเพื่อที่ สพป.มุกดาหาร จะสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส ตรงกับความต้องการของโรงเรียน รวมทั้งให้การบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามนโยบาย จึงจัดการประชุมในครั้งนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
๑. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียน ได้เข้าใจถึงวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจ้าง และการเบิกจ่ายงบประมาณ รายการค่า ครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
๒. เพื่อให้การเร่งรัดการเบิกจ่ายและการบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเบิกจ่ายงบประมาณทันตามกำหนดเวลา งบประมาณไม่ตกหล่น

📸 ดูภาพข่าวเพิ่มเติมได้ที่ :
https://photos.app.goo.gl/cX7KevfgAaJ4s1eb6
(นวิน เข็มทอง นักประชาสัมพันธ์ สพป.มุกดาหาร)