ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ร่วมรับฟังการชี้แจงประเมินตัวชี้วัดตามมาตรฐานฯ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

15 มี.ค.2562 นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดฯ ร่วมประชุมคอนเฟอร์เรนส์การประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีนายอัมพร พินะสา รอง เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในการประชุม ดำเนินการชี้แจงโดยนางสาวลิลิน ทรงผาสุก ผอ.กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สพฐ. ณ ห้องประชุมคอนเฟอร์เรนส์ สพป.ปัตตานี เขต 3

ภาพ/ข่าว     มนทิชา  แวซอเหาะ
รายงาน       ฟูซียะห์  มาแจ
www.pattani3.go.th