นายนิติศาสตร์ พรมแสงใส ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารโรงเรียน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕

วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายนิติศาสตร์ พรมแสงใส ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารโรงเรียน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ โดยมีพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนที่จัดทำคลิปวีดีโอนำเสนอในรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียน จำนวน ๓ โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านเทพประทาน โรงเรียนบ้านศรีเจริญทอง และโรงเรียนวัดบ้านซ่อง และมอบเกียรติบัตรให้กับคณะทำงานในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ จำนวน ๒ รายคือ ๑) นายพิษณุ ชาญตะกั่ว ครูโรงเรียนบ้านเทพประทาน ๒) นายวสุพล กระจ่าง ครูโรงเรียนวัดบ้านซ่อง และบริษัทสยามสไมล์โบรกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด มอบทุนสนับสนุนโรงเรียนที่จัดโครงการโรงเรียนปลอดภัย จำนวน ๙๐ โรงเรียน และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียน และเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒