นักเรียน สังกัด สพป.นครปฐม เขต 1 เดินรณรงค์เชิญชวนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

 

คณะนักเรียนชั้น ป.4-6 โรงเรียนวัดบ้านหลวง(บัวราษฎร์บำรุง)สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เขียนป้ายรณรงค์ “กิจกรรม 6 สัปดาห์ ประชาธิปไตยรณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร”   ที่จะมีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่  24 มีนาคม 2562  จังหวัดนครปฐม   แบ่งการปกครองออกเป็น  7  อำเภอ  106  ตำบล 904  หมู่บ้าน

 

 

PrBenyapat Suammara
สพป.นฐ.เขต1