สพป.พังงา ร่วมรณรงค์ “โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน”

วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ นางสาวจอมขวัญ  นครไธสง ผอ.สพป.พังงา นำผู้บริหารการศึกษา ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรใน สพป.พังงา ร่วมจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ณ สพป.พังงา ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย เพื่อรณรงค์ให้บุคลากรในหน่วยงานได้จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนในครัวเรือนของตนเอง และของหน่วยงานให้เป็นไปตามนโยบายจังหวัดพังงา “พังงาผาสุกสู่…เมืองแห่งความสุขอย่างยั่งยืน”