สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมพิธีเปิดโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันพุธที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. นายมติชน  มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต  พร้อมด้วยคณะรอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 โดยมี นายชาญชัย  คงทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ มีนายวิเศษ คำไพ จัดหางานจังหวัดหนองคาย ในนามผู้ดำเนินการจัดการประชุมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ เป็นผู้กล่าวรายงาน สำหรับวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจถึงแนวทางในการดำเนินงาน เพื่อขับเคลื่อนโครงการฯ ให้เป็นไปตามนโยบายของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินในการประชุมชี้แจงวันนี้ มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนและครูแนะแนว รวมจำนวน 162 คน ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิค -19 แบบคุมเข้ม