สพป.ลพบุรี 1 ขอแสดงความยินดี กับผู้ได้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับประเทศ

วันที่ 13 ธันวาคม เวลา 11.30 น. นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล สถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับรางวัลในกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ พร้อมทั้งเป็นแบบอย่างและปลูกฝังจิตสำนึกให้กับนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนซึมซับคุณค่าแห่งความดี สร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดีอย่างเป็นวิถีชีวิต ในการอยู่ร่วมกันในสังคม โดยจัดกิจกรรม ณ หอประชุมษมาวิมล สพป.ลพบุรี เขต 1